Co je na našem starém zámku nového?

MOBILNÍ APLIKACE

Klasické prohlídky s průvodcem nemohly kvůli omezením probíhat.  A tak vznikl unikátní projekt - aplikace, která umožňuje samoobslužné prohlídky. Díky ní návštěvníky provede expozicí sám pan hrabě Chotek a na konci prohlídky si všichni mohou své nově nabyté vědomosti i otestovat.  Kromě samotné prohlídky je možné v aplikaci nalézt i mnoho dalších praktických informací o zámku a zámeckém parku. Proto stojí za to ji mít v mobilu, i když jste náš prohlídkový okruh „Aristokracie - začátek konce” již navštívil.

ÚDRŽBA PARKU

Situace související s nouzovým stavem se projevila i v návštěvnosti parku, který na rozdíl od zámku zůstal bez omezení otevřen a zájem o něj byl skutečně enormní. Velké množství příchozích se bohužel projevilo například na extrémním množství odpadu, se kterým se údržba parku musela potýkat a uplynulý rok tak byl velmi náročný. Při údržbě parku docházelo i ke specializovaným činnostem, jako bylo odstraňování polomů a přibližovaní dřeva za využití koňské síly.

SUŠÁRNA OVOCE

V letošním roce se podařilo dokončit opravu další hospodářské budovy, sušárny ovoce. Ojedinělá stavba prošla náročnou rekonstrukcí včetně restaurování celého otopného systému a byla obnovena jedna ze dvou původních sušicích komor do plně funkčního stavu. V sušárně byla natažena elektroinstalace a vybudována nová kanalizace. Rekonstruovala se omítka a fasády dle historických autentických vzorků materiálu.

 

OPRAVA VOZOVNY, VELKÉ STODOLY A PŘÍPRAVY NA DALŠÍ

Budova vozovny prošla rovněž zásadní rekonstrukcí, zkomplikovanou  problémy se statikou. Započala oprava zazděných klenutých vrat, byly otlučeny omítky, proražena zazděná okna a připojena kanalizace. Vozovna se po rekonstrukci vrátí ke svému původnímu účelu, tedy k parkování kočárů i aut. Další budovou, ve které započala oprava, je velká stodola. Vznikla rovněž projektová příprava pro budoucí rekonstrukce a využití objektů, například šestiboké nádrže v zahradnictví nebo jižní části hospodářského dvora. Dále pak vznikla studie na využití úřednických domků. Na nádvoří rovněž proběhly dva archeologické průzkumy, s tím, že druhý proběhl neplánovaně při havárii dešťové kanalizace.

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

I v roce 2020 bylo zapotřebí se zásadním způsobem věnovat jedné z největších hrozeb pro veltruský zámek - povodním. Došlo tedy k zpracování rozsáhlé protipovodňové studie i k preventivnímu protipovodňovému cvičení.

 

KULTURNÍ AKCE

Situace kulturním akcím minulý rok nepřála, i přesto se však podařilo zrealizovat aspoň zlomek plánovaných událostí. Na začátku roku byla otevřena výstava historických pohlednic a dobových artefaktů ze sbírky fotografa Kamila K. Brzáka „Pozdrav z Veltrus - aneb čas starých pohlednic zámku a parku Veltrusy”, kterou bylo možné navštívit v zámeckém infocentru. V létě se pak například konal Letní promenádní koncert u zámecké oranžerie, sestavený jak ze slavných operních a operetních melodií, tak i z dalších slavných skladeb klasické hudby. V druhé polovině roku se rovněž otevřela výstava grafické tvorby Ladislava Čepeláka, jejíž část byla věnována veltruskému parku. 

 

PŘÍPRAVA NOVÉ VÝSTAVY

V prostorách zámeckého špejcharu začaly přípravy nové interaktivní expozice, která s bohatým multimediálním doprovodem přiblíží návštěvníkům širokou škálu aspektů spojených s restaurováním a památkovou péčí.

EDUKAČNÍ PROGRAMY

V průběhu minulého roku vznikaly nové edukační programy pro mateřské školky, první i druhý stupeň, které se postupně začlení do stávající edukační nabídky.  Můžeme zmínit doprovodný edukační program k cykloprohlídce, nebo programy týkající se restaurování a ochrany památek, spojené s připravovanou výstavou.

ZÁMEK VELTRUSY V MÉDIÍCH

V letošním roce hostil zámek oblíbeného, divákům známého kuchaře z gastronomického seriálu Kluci v akci. Pořad měl premiéru na kanále České televize v kulatém datu 10.10.2020 a dodnes je možné ho shlédnout na webových stránkách ČT. Tento díl byl nejen o vaření, ale také o regionálním významu zeleniny a zemědělství. K dalším mimořádně oblíbeným pořadům České televize patří Toulavá kamera. Její dramaturg Roman Šulc věnoval Veltrusům v neděli 7.6. 2020 první reportáž a televizní štáb pořídil mnoho zajímavých a méně tradičních filmových záběrů, které náš zámek ukazují v tom nejlepším světle. Nejzajímavější témata z tohoto pořadu vycházejí také knižně, 31. díl knihy Toulavá kamera s kapitolou věnovanou našemu zámku je nyní k zakoupení v českých knihkupectvích. 

Kluci v akci, celý pořad zde

Toulavá kamera, reportáž o zámku zde

NOVÝ PROVOZOVATEL KAVÁRNY

Po delší odmlce se po náročném výběrovém řízení podařilo vybrat vhodného uchazeče, který bude mít na starost prostory občerstvení u hlavní brány do parku. O šťastné ruce při jeho výběru svědčí velká návštěvnost výdejového okénka a především spokojenost s kvalitní nabídkou a profesionálním přístupem.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.