Potenciální krajinné kompozice

Projekt IGA ZF MENDELU 14/2016/591
„Vytvoření databáze potenciálních komponovaných krajin na základě II. a III. vojenského mapování“

Komponované krajiny představují významné kulturně-historické hodnoty území a jako takové by měly být chráněny nejen formami památkové ochrany, ale i např. v procesu územního plánování. Informace o komponovaných krajinách v ČR jsou ale neúplné, neexistuje soupis ani těch potvrzených, natož potenciálních.

Cílem projektu proto bylo vytvořit databázi potenciálně komponovaných krajin v České republice na základě signifikantních znaků krajinných kompozic, dohledaných na mapách II. a III. vojenského mapování.

Soubory ke stažení

mapy-final.pdf PDF (13,67 MB)