Vánoční vytrubování

Promenádní koncert.

Na balkoně zámku budou stát trubači a vytrubovat směrem do parku.