Co bylo v roce 2016

18. 12.
Živý betlém a pohádka Vánoční putování s anděly

Letošní advent uzavřel živý betlém s průvody, které se k jezulátku vydaly od Holandského selského domu a také od Veltrus.  Nechyběla ani živá zvířata - velbloud a oslík. Průvody se sešly před zámkem, kde na ně již čekala Panna Marie s Ježíškem i s Josefem. A jelikož nebylo nejtepleji, mohli jste se zde také zahřát teplými nápoji.

 

10. 12.
Vánoční koncert Zuzany Lapčíkové a Vladislava Bláhy

V Rudolfově sále jste si těsně před Vánoci mohli užít Vánoční koncert. Ten se na zámku koná každoročně a letos se vám představilo duo - Zuzana Lapčíková a Vladislav Bláha.

26. 11.
Adventní tvoření

Ze severozápadního křídla zámku a přilehlého hospodářského dvora se na jeden den stala dílna, kde si každý mohl vyzkoušet výrobu věnců, svícnů různého druhu nebo ozdob na stromeček. Během akce jste mohli navštívit Vánoční pohádku s nadílkou, svézt se po parku koňským povozem, využít projížděk na koni pro děti nebo ozdobit stromek pro zvířátka. Nachystali jsme také adventní prohlídky zámku a výstavu "Vánoce v domě pana lesního".

5. 11.
Hubertova jízda (pořádají Dámy v sedle)

Hony mají v zámeckém areálu hlubokou tradici. Proto spolek Dámy v sedle přichystal na 5. listopad variace na oblíbené hony parforsní, které byly spjaty i s pavilonem Marie Terezie, kde velmi často probíhalo jejich slavnostní zahájení nebo ukončení.

4. 11.
Dušičková slavnost

Tradiční české dušičky jsme si připomněli letos poprvé i ve Veltrusích. Nejprve jsme uctili památku Rudolfa Chotka, který byl pohřben v kostele v obci a podívali se do hrobky Ferdinanda Kinského. Na závěr zazněly v kulisách parku za svitů ohňů také Lidové písně o smrti. Kdo chtěl, mohl se ke svému místu v hledišti svézt lodičkou přes místní jezírko, tak zvaný Špígl. 

16. 9. 
Vernisáž Hledání zapomenuté krásy
 fotografie Urbex Teamu Kralupy nad Vltavou

Michal Mižu Seidl, David Topol a Martin Ketner hledají krásu v zániku – ve starých domech, zámcích, kostelích nebo továrnách, které už dávno neslouží svému účelu. Do světa těchto opuštěných budov můžete nahlédnout skrze jejich snímky.  

Vernisáž proběhla v pátek 16. 9. v zámeckém infocentru. K vidění byly nejen vystavené fotografie, ale také ty, které zde autoři promítali. Nechybělo pohoštění ani hudba.

27. – 28. 8.
Světlonoška art fest aneb Podej ruku

 13. 8.
Dožínky hraběte Chotka

V sobotu 13. srpna jste se mohli zúčastnit tradičních Dožínek hraběte Chotka a třeba si s námi posekat obilí nebo upéct placku. Vrcholem dne byl krojovaný průvod, který předal dožínkový věnec hraběti Chotkovi. Nechyběly ani stánky včetně rodinných pivovarů a doprovodný program. Děti se mohly také projet na koni po blízké louce. 

30. 7.
Empírový piknik (pořádají Dámy v sedle)


Letní dny je třeba užívat venku pod širým nebem. Proto jsme pro vás uspořádali odpolední piknik na louce přímo před zámkem. Jedinou vstupenkou do našich řad byl empírový kostým. Akci doprovod program v zámecké kuchyňské zahradě kde proběhla módní přehlídka, ukázka a výuka dobových tanců a na závěr jezdecké pas-de-deux členek spolku Dámy v sedle.

25.  26. 6.
Slavnost růží

 

Poslední červnový víkend proběhla v zámecké oranžerii Slavnost růží, která je již tradiční soutěžní výstavou růží, kde i váš hlas může rozhodnout o té nejkrásnější. Tento rok jsme pro instalaci výstavy zvolili téma Růže v Andersenových pohádkách. Nechyběl ani kulturní program, stánky, občerstvení a hra pro děti na motivy Malé mořské víly.

Vítězné růže si můžete prohlédnout zde:

Hlasování návštěvníků:

1. Carmagnole (33 hlasů)

 

 

 

 

 

 

 


2. Barcarolle (31 hlasů)

 

 

 

 

 

 

 


3. Janina (30 hlasů)

 

 

 

 

 

 

 


Odborná porota:
1. Carmagnole

 

 

 

 

 

 

 


2. Erotica

 

 

 

 

 

 

 


3. Lavaglut

 

 

 

 

 

 

13. 5.
Vernisáž fotografií Petra Červenky

 

V nově otevřeném infocentru u hlavní vstupní brány do areálu jsme 13. 5. zahájili výstavu fotografií Petra Červenky.  Prohlédnout si zde můžete fotografie pořízené ve veltruském zámeckém parku.

autor fotografií: Vladislav Oupický

1. 5.
Co je na našem starém zámku nového

 

Návštěvníky jsme seznámili s novinkami, které se na zámku a v jeho areálu udály za poslední rok. Akci jsme pak zakončili společnou cykloprohlídkou po krajinářském parku. 

15. 4.
Zámecká hodinka /Den památek a sídel/

 

V rámci Mezinárodního dne památek a sídel jsme uvedli slavnostně do provozu hodiny na nádvoří zámku. Ty se podařilo opravit díky sponzorskému daru z benefičního golfového turnaje Cross Country Golf. Akci doprovodilo hudební vystoupení žáků ZUŠ Kralupy nad Vltavou a nechyběla ani výtvarná dílna, ze které si návštěvníci odnesli vlastní hodiny.

1. 4. - 2. 4.
Noc s Andersenem

 

V letošním roce se Noc s Andersenem nesla v duchu Malé mořské víly.  Shodou okolností letos slaví 40 let od uvedení také pohádkový film Karla Kachyni, natočený na veltruském zámku na motivy této pohádky, který jsme si tímto také připomněli.
S dětmi jsme si četli, hráli hry a také jsme s námořníky vytvořili vlastní knížky. Přespali jsme v zámku a nocování zakončili společnou snídaní. Nenudili se však ani dospělí. Pro ně bylo v kavárně Důlék přichystáno čtení s Patrickem Zandlem.

19. 3.
Jaro na zámku

V sobotu 19. 3. jsme oslavili příchod jara - vynesli jsme Moranu, vyzkoušeli si pletení pomlázek, zdobení vajec a naaranžovali si květiny. Pro děti byly připravené hry a dílničky. Nechyběl ani trh, občerstvení a živá zvířátka k pohlazení. To vše doprovodil pěvecký sbor Tutti Cantate.

6. 3.
Den s Mírou

Na konci ledna byla na zámku Ostrov Veltrusy otevřena nová výstava „Míry, váhy, závaží, na zámku vám ukáží“. A protože v neděli 6. března 2016 slavil svátek Miroslav, zámek se rozhodl dát v ten den všem Mírům, Mirkům a Mirkám malý dárek v podobě sníženého vstupného na 30 Kč na tuto výstavu. Ke „Dni s Mírou“ se připojila i Zámecká restaurace a kavárna Důlek s akcemi „Jez s Mírou“ a „Pij s Mírou“. 

30. 1.
Slavnostní zahájení výstavy "Váhy, míry, závaží na zámku vám ukáží"

V sobotu 30. ledna proběhlo slavnostní zahájení výstavy s názvem „Váhy, míry, závaží na zámku vám ukáží“. Pro návštěvníky byl připraven program zahrnující komentované prohlídky výstavy, kde se každý seznámil nejen s historií měření a vážení, ale i se způsoby kontroly přesnosti měřidel a s bojem proti nepoctivým výrobcům a obchodníkům. Ve spolupráci s Celní správou byla přichystána ukázka celní techniky, práce služebních psů a dobová celní kancelář.