Co bylo v roce 2018

16. 12. 2018
Živý betlém

Předposlední adventní neděli jsme strávili vítáním Vánoc na "Živém betlém". K zámku, kde čekali Marie s Josefem a Ježíškem, přišly dva průvody aby se poklonili Jezulátku v jesličkách. Dorazili i tři králové na koních aby Ježíška obdarovali. Zavítal k nám také král Herodes se zlými úmysly, naštěstí Josefovi se před jeho příchodem zjevil anděl a varoval jej aby s Marií a Ježíškem uprchl.

24. 11. - 16. 12. 2018
Výstava "Půjdem spolu do Betléma"

V adventním období byla v zámeckém infocentru otevřena výstava nazvaná "Půjdem spolu do Betléma". Jednalo se o výstavu betléma v životní velikosti, která vysvětlovala co takový betlém představuje. V tomto období se v infocentru konaly také vzdělávací programy edukačního centra.

24. 11. 2018
Adventní tvoření

"Advent na zámku" jsme již tradičně odstartovali akcí "Adventní tvoření", při níž měli návštěvníci nejen možnost vytvořit si adventní věnce a vánoční ozdoby za pomoci našich zámeckých zahradníků, ale také si vyzkoušet některá tradiční řemesla, jako například předení na kolovrátku. Pro ty nejmenší byly připraveny tvořivé dílny. Kdo se chtěl podívat po vánočních dárcích, měl možnost na vánočním mini jarmarku a odpoledne nám zpříjemnili žáci Základní umělecké školy z Kralup nad Vltavou. Po celý den probíhali speciální adventní prohlídky zámku.

2. 11. 2018
Dušičková vzpomínka

Letos jsme opět uctili památku zesnulých při akci "Dušičková vzpomínka". Nahlédli jsme do kaple Ferdinanda Kinského ve Veltrusích odkud jsme doprovodili "duši" při její poslední cestě do kostela. V kostele jsme se zaposlouchali do zvuků varhan a položili jsme věnec k náhrobku Rudolfa Chotka.

28. 10. 2018
1918-2018: 100 let na zámku

I my jsme se připojili k oslavám 100 let republiky. Pro tento významný den jsme měli připravené speciální prohlídky zámku, na kterých se návštěvníci dozvěděli co se v průběhu posledních 100 let událo na našem zámku.

15. 9. 2018
Válka bramborová

Připomněli  jsme si události jedné z málo známých válek, takzvané „války bramborové, která se udála na našem území v době vlády Marie Terezie v letech 1778-1779. Návštěvníci mohli shlédnout ukázku dobové výzbroje a vojenské taktiky, zavítat na kostýmovanou prohlídku výstavy „Generál Laudon jede skrz Veltrusy“ nebo si projít tržiště a dozvědět se něco nejen o této prapodivné válce a jejím názvu, ale také o bramborách. Ti nejmenší se zabavili u pohádky, kterou nám zahrál, kralupský loutkový soubor Rolnička. Děti si mohly vytvořit pomocí bramborových razítek balicí papír nebo si z brambor udělat ježečka a také měly možnost vyhrát odměnu v soutěžích pořádaných Rodinným centrem Havránek. Akce vyvrcholila bojovou šarvátkou mezi Pruskou a Rakouskou armádou.

11. 8. 2018
Dožínky hraběte Chotka

Oslavili konec žní na tradiční akci Dožínky hraběte Chotka, která se konala v sobotu 11. srpna v zámecké kuchyňské zahradě. Návštěvníci si mohli projít cestu chleba na jejímž konci si upekli chlebovou placku. Dámy v sedle nám poodhalily své tajemství při ukázce "Co skrývá dáma v sedle", ukázaly nám jak se jezdí v dámském sedle a nechaly návštěvníky projet na koních. Děti se zabavily u loutkového představení "Kocour v botách" divadla "Buchty a loutky". Mělnická partička nám zahrála k tanci a doprovodila krojovaný průvod na koňském povoze až k panu hraběti, kde průvod předal dožínkový věnec hraběti.

24. 3. 2018
Jaro na zámku

V sobotu 24. března jsme přivítali příchod jara vynesením Morany. Vyzkoušeli jsme si pletení pomlázek, zdobení vajec a aranžování květiny na jaro. Pro děti byly připravené hry a dílničky. Nechyběl ani trh, občerstvení a živá zvířátka k pohlazení. Děti se také zabavili kulturním programem v podobě divadelního představení.

23. 3. 2018
Noc s Andersenem

Letošním Noc s Andersenem se šířila v dobrodružnějším duchu. S dětmi jsme tentokrát přespali na Švýcarské hájence. Nechyběla noční bojovka, tvořivé dílny, u kterých si děti mohly vytvořit například vlastní vlajku a ani večerní čtení před spaním.

27. 1. 2018
Vernisáž výstavy "Daňčí stopou"

Novou sezonu jsme odstartovali vernisáží interaktivní výstavy "Daňčí stopou" v zámeckém Infocentru. Výstava navazuje na nově upravenou loveckou chodbu v severozápadním křídle zámku. V rámci zahájení sezony podávala zámecká restaurace speciální menu složené ze zvěřinových specialit.