Co bylo v roce 2019

Válka bramborová
21. 9. 2019

V okolí zámku, si připomeneme málo známý vojenský konflikt z doby konce vlády císařovny Marie Terezie. Nejen, že si povíme o této podivné válce, ale seznámíme se také s historií samotných brambor. Chybět nebudou ukázky vojenské taktiky a dobové výzbroje.

10. 8. 2019
Dožínky hraběte Chotka

 

27. 6. 2019
Řemeslný seminář

V rámci řemeslného semináře se návštěvníci mohli dozvědět o historických způsobech opracování dřeva, které si v průběhu odpoledne mohli i sami vyzkoušet. 

15. 6. 2019
Slavnost růží

I přes opravdu velmi horké počasí se "Slavnost růží" vydařila. Návštěvníci si opět mohli přivonět k růžím a hlasovat pro tu nejkrásnější. Hlasovala i odporná porota.

Celým dnem nás také provázel bohatý program v podobě koncertů. Mark Johnston zahrál se svou skupinou Ambiam v dopolední hodinách a tím odstartoval celou sobotní akci. Od dvou hodin jsme se zaposlouchali do hudební tvorby dua Pe & Pe. Šárka Veselá nám se svou muzikoterapií pomohla k relaxaci.

Ale ani děti nepřišly zkrátka. Kralupské loutkové divadlo Rolnička zahrálo dětem pohádku "Kouzelný prstýnek". Zabavit se mohli i při "Cestě za růžovou hraběnkou" - hře, při které s pomocí pracovního sešitu a mapky plnily úkolů na stanovištích v okolí areálu akce a v zámku.

V přízemí severozápadního křídla zámku byla možnost "okusit růže všemi smysly". Proto zde nechyběla veltruská Čokoládovna Pralinka se svou sladkou tvořivou dílničkou, nejen pro děti. K vidění byla i přírodní kosmetika Nobilis Tilia, či ručně vyráběné svíčky s květy  ze svíčkárny Flamea. Uvolnit se návštěvníci mohli na masážích s aroma oleji salonu Pohoda Lenky Šloserové.

Florista Slávek Rabušic si připravil ukázky aranží svatebních a společenských kytic. A v zámecké kapli probíhala výstava svatebních a společenských šatů Atelieru Monica. Tyto dvě akce se na konec propojily v rámci společné módní přehlídky šatů a kytic na zámeckých schodech.

Celý program vyvrcholil příjezdem růžové "hraběnky Henriety Chotkové", kterou přivítal "hrabě Arnošt Chotek" a společně vyhlásili vítěze soutěže o nejkrásnější růži. 

Vítězné růže si můžete prohlédnout zde:

Cena veřejnosti 2019

1. místo Golden Medal

2. místo Serre de Fau

3. místo Bordüre Rose 

 

 

Cena poroty 2019

1. místo Big Purple

2. místo Clair Renaissance

3. místo Bordüre Rose 

1. 5. 2019
Co je na našem starém zámku nového

Každoročně se na našem sousedském shledání můžete dozvědět novinky, které se za poslední rok na zámku a v areálu parku udály. I letos jsme si to zopakovali a akci jsme úspěšně zakončili cykloprohlídkou po parku.

18. 4. 2019
Mezinárodní den památek a sídel

Na oslavu "Mezinárodního dne památek a sídel" jsme si pro návštěvníky zámku přichystali rodinné prohlídky prohlídkového okruhu Aristokracie: začátek konce. Děti jsou během těchto edukačních prohlídek aktivně zapojovány a lepé si tak zapamatují informace z této prohlídky.

13. 4. 2019
Jaro na zámku

I letos jsme se rozloučili se zimou symbolickým vynesením Morany a přivítali tak příchod jara. V tvořivých dílničkách si návštěvníci mohli vyzkoušet tradiční velikonoční aktivity jako například pletení pomlázek či zdobení vajec. Nechybělo ani aranžování květiny na jarní výzdobu. Na trhu byly k vidění živá zvířátka v rámci umisťovací výstavy. Pro děti byly připraveny hned dvě divadelní představení. Dětský sbor Sedmihlásek nám den zpestřil svým hudebním vystoupením a děti z ASPV Veltrusy zase svými tanečky.

29. 3. 2019
Noc s Andersenem

Pohádkou letošní Andersenovské noci byl "Císařův slavík", a protože se tento příběh odehrává na dálném východě, tak jsme se i my pomyslně přenesli na dvůr čínského císaře. Shlédli jsme divadelní představení "Vlaštovčí císař", v tvořivých dílničkách jsme si vyzkoušeli tradiční čínské techniky a na dobrou noc jme si četli před spaním. Nechyběli ani bojovky, u kterých jsme se pořádně protáhli.